پیشنهادات ویژه خرید از سایت : با توجه به اینکه پشتیبانی خرید این دستگاه با توجه به ناشناخته بودن در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است برای  کلیه عزیزانی که از این سایت محصول خرید کنند امکانات خوبی در نظر گرفته ایم . ۱- تا ۱ ماه خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایگان و مشاوره ۲- […]